Liczba odwiedzin strony: 36276 Osób na stronie: 2
 

Olszewski Piotr
Kancelaria Radcy Prawnego

 
 
Olszewski Piotr
Kancelaria Radcy Prawnego
 
Zamoyskiego 25 lok. 3
30-519 Kraków
Profesja:   radca prawny

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2010 Nr 45 poz. 268 - Upoważnienie organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych (Dz. U. z dnia 24 marca 2010 r.) Na podstawie art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: §   1.  Upoważnia się do uznawania nabytych w państwach członkowskich...
Monitor Polski 2009 Nr 30 poz. 440 - Nadanie orderu
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 stycznia 2009 r. o nadaniu orderu (M.P. z dnia 20 maja 2009 r.) Rej. 23/2009 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007...