Liczba odwiedzin strony: 36278 Osób na stronie: 1
 

Olszewski Piotr
Kancelaria Radcy Prawnego

 
Dziennik Ustaw 2010 Nr 45 poz. 268 - Upoważnienie organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych (Dz. U. z dnia 24 marca 2010 r.) Na podstawie art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: §   1.  Upoważnia się do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:   1)   kwalifikacji w zakresie zawodów geodezyjnych i kartograficznych - Głównego Geodetę Kraju w następujących zawodach regulowanych: a)  geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, b)  geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie rozgraniczania i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, c)  geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych, d)  geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji, e)  geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnego urządzania terenów rolnych i leśnych, f)  geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie redakcji map, g)  geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie fotogrametrii i teledetekcji;...
Monitor Polski 2009 Nr 30 poz. 440 - Nadanie orderu
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 stycznia 2009 r. o nadaniu orderu (M.P. z dnia 20 maja 2009 r.) Rej. 23/2009 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) za wybitne zasługi w pielęgnowaniu najcenniejszych wartości i tradycji, za patriotyczną postawę w budowaniu trwałości polskiej rodziny odznaczona zostaje KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI Karolina Zięba.
KRS 0000356874 - "PIASECZYŃSKA FUNDACJA EKOLOGICZNA"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"PIASECZYŃSKA FUNDACJA EKOLOGICZNA" FUNDACJA 2010-06-10 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
NEFRYTOWA 11 05-500 PIASECZNO PIASECZNO PIASECZYŃSKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000356874
KRS 0000356873 - "LIDL POLSKA SKLEPY SPOŻYWCZE SP. Z O.O." LOGISTYKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"LIDL POLSKA SKLEPY SPOŻYWCZE SP. Z O.O." LOGISTYKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2010-05-19 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
POZNAŃSKA 48 62-080 JANKOWICE TARNOWO PODGÓRNE POZNAŃSKI WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000356873
KRS 0000356872 - DREAM DOM 13 SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
DREAM DOM 13 SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-05-31 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ALEJA JANA CH. SZUCHA 3/14 00-580 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000356872
KRS 0000356871 - TLM SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
TLM SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-05-26 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
DOJAZD 30 B 60-648 POZNAŃ M. POZNAŃ M. POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000356871
KRS 0000356870 - PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA GÓRNICZEGO "ORT-SERVICE" W.GRODECKI, R.SOŁOWIÓW SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA GÓRNICZEGO "ORT-SERVICE" W.GRODECKI, R.SOŁOWIÓW SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-06-24 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
WINCENTEGO POLA 16 44-100 GLIWICE M. GLIWICE M. GLIWICE ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000356870